2.5. Abonements

Jūsu maksājumi 

Sadaļā “Jūsu maksājumi ” var redzēt visus savus iegādātos abonementus par PATS.LV sistēmas lietošanu, kā arī apskatīt katru apmaksas rēķinu katram maksājumam. 

Maksājumi ir attēloti tabulas veidā, kurā pārskatāmi ir redzams katrs apmaksāts periods, tarifs, apmaksas datums, summa, euro un Maksājuma dokuments. 

Mans abonements 

Sadaļā “Mans abonements” ir iespēja iegādāties PATS.LV abonementu. Ir pieejami 3 tarifu plāni – BASIC, PRO un PREMIUM. Augšā pa vidu var izvēlēties apmaksas perioda biežumu nospiežot uz attiecīgās pogas "Reizi mēnesī” vai “Reizi gadā”, tas nozīmē, ka pēc perioda beigām, tajā pašā dienā tiks automātiski norakstīta summa par nākamo periodu. Ja izvēlētais periods ir reizi mēnesī, tad par nākamo periodu tiks norakstīta summa no Jūsu kartes precīzi pēc mēneša, bet ja periodiskums ir izvēlēts reizi gadā, tad par nākamo periodu tiks norakstīta summa pēc gada.  

Izvēloties abonementa veidu jāspiež poga “Abonēt” uz vēlamā tarifu plāna. Nākamajā logā atvērsies lauki maksājuma kartes datu ievadīšanai. Papildu sākumā parādīsies uzlecošais logs ar iespēju saglabāt Jūsu datus, lai nākamajā reizē nebūtu atkārtoti jāautentificējas. To var izdarīt ievadot kodu, kas tiek nosūtīts uz Jūsu reģistrēto telefona numuru sistēmā PATS.LV. Ja šo funkciju nevēlaties izmantot, tad spiediet pogu atcelt. Tālāk atliek ievadīt Jūsu maksājuma kartes datus: 

- Kartes numurs 

- Kartes derīguma termiņš 

- CVC kods 

- Uz kartes norādītais vārds 

- Valsts vai reģions 

Kad kartes dati ir ievadīti, spiediet pogu “Abonēt” un sekojiet tālākām instrukcijām. 

Kreisajā ekrāna pusē ir iespēja ievadīti Reklāmas jeb PROMO kodu, ja Jums tāds ir. Kā arī iespēja ietaupīt, ja izvēlaties gada abonementu mēneša abonementa vietā. 

Ja tomēr pārdomājāt un nevēlaties apmaksāt abonementu, tad Jūsu pārlūkprogrammā spiediet pogu “Atpakaļ”. 

Apmaksājot abonementu, tā darbības laiks ir no tekošā mēneša 01 datuma līdz mēneša pēdējai dienai (ieskaitot). Tas attiecas gan uz mēneša, gan uz gada abonementiem. 

Abonementu var mainīt vai atcelt jebkurā brīdī sadaļā “Abonements”. Ja no kartes nav iespējams norakstīt nepieciešamo summu, tad sistēma to mēģinās izdarīt atkārtoti nākamajā dienā. Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem pieejamie pakalpojumi var tikt ierobežoti un pēc 3 mēnešiem profils var tikt bloķēts un pat dzēsts. Tāpēc katrs sistēmas lietotājs ir atbildīgs, lai nepieciešamajā brīdī karte būtu aktīva un uz tās būtu pietiekoši daudz līdzekļu izvēlētā tarifa plāna apmaksai. 

2.5.1. Tarifs BASIC 

Tarifa plānā BASIC ir pieejamas sekojošas funkcijas: 

 • Ērta ieņēmumu un izdevumu uzskaite; 
 • Automātiska saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana; 
 • Automātisks sociālo iemaksu, PVN aprēķins un atskaišu sagatavošana, IIN datu sagatavošana; 
 • MUN deklarācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem; 
 • Rēķinu izveide (5 rēķini kopumā); 
 • Čeku skenēšana (5 mēnesī); 
 • Piedāvājuma izveide ar ērtāku apmaksas saņemšanu (5 apmaksas). 
 • Darījumu uzskaite sākot ar tekošo mēnesi 

2.5.2. Tarifs PRO 

 • Tarifa plānā PRO ir pieejamas sekojošas funkcijas: 
 • Ērta ieņēmumu un izdevumu uzskaite; 
 • Automātiska saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana; 
 • Automātisks sociālo iemaksu, PVN aprēķins un atskaišu sagatavošana, IIN datu sagatavošana; 
 • MUN deklarācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem; 
 • Darījumi par iepriekšējo periodu no 2019. gada sākuma; 
 • Rēķinu izveide un izrakstīšana neierobežotā daudzumā; 
 • Čeku skenēšana neierobežotā daudzumā; 
 • 5 rēķinu un piedāvājumu apmaksas pieprasījumi kopumā; 
 • Bankas konta pieslēgšana izrakstu automātiskai saņemšanai; 
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins; 
 • Analītikas padomi izdevumu norakstīšanai. 

2.5.3. Tarifs PREMIUM 

 • Tarifa plānā PREMIUM ir pieejamas sekojošas funkcijas: 
 • Ērta ieņēmumu un izdevumu uzskaite; 
 • Automātiska saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana; 
 • Automātisks sociālo iemaksu, PVN aprēķins un atskaišu sagatavošana, IIN datu sagatavošana; 
 • MUN deklarācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem; 
 • Darījumi par iepriekšējo periodu no 2019. gada sākuma; 
 • Rēķinu izveide un izrakstīšana neierobežotā daudzumā; 
 • Čeku skenēšana neierobežotā daudzumā; 
 • 40 rēķinu un piedāvājumu apmaksas pieprasījumi mēnesī 
 • Bankas konta pieslēgšana izrakstu automātiskai saņemšanai; 
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins; 
 • Analītikas padomi izdevumu norakstīšanai; 
 • Jautājumi nodokļu ekspertam 

 

2.5.4. Abonementa atcelšana un naudas atgriešana 

Lai atceltu abonementu profila sadaļā Abonements, jānospiež uz MANS ABONEMENTS -> Atvērtajā logā jānospiež Atteikties no plāna.  

Saskaņā ar Vincit Pats sistēmas lietošanas noteikumu punktu 5.7. gadījumā, ja tiesiskās attiecības starp Pusēm tiek izbeigtas pēc Lietotāja iniciatīvas, Lietotājs zaudē Sabiedrībai samaksāto atlīdzību par Sistēmas lietošanu un saistītajiem pakalpojumiem pilnā apmērā un Sabiedrībai nav pienākuma atmaksāt to Lietotājam. Tomēr mēs vienmēr esam gatavi izskatīt lietotāja pieteikumu individuāli par iespējamo atmaksu 50% apmērā. 

Noteikumi un kritēriji, pēc kuriem tiek veikta atmaksa: 

Atmaksa tiek atgriezta tikai 50% vērtībā gadījumos, ja izpildās kāds no zemāk minētajiem kritērijiem: 

a. Periodā, par kuru tiek prasīta atmaksa, nav ievadīts neviens darījums un netika lejupielādētas atskaites  

b. Ja lietotājs ir maksājis vismaz 3 mēnešus vai vienreiz iegādāts gada abonements