3.2. Atskaites

Sadaļā “Atskaites” tiek atspoguļotas nepieciešamās atskaites iesniegšanai VID EDS.  

Periods. 

Izvēloties interesējošu periodu, sistēma atlasīs visas atskaites, kas tika ģenerētas dotajā periodā. Periodu var ievadīt manuāli vai izvēlēties vienu no piedāvātam opcijām: 

 • Šomēnes 
 • Šis ceturksnis 
 • Iepriekšējais ceturksnis 
 • Iepriekšējais gads 
 • Iepriekšējais gads 
 • Nākamais ceturksnis 
 • Šogad 

Paziņojuma veids. 

Izvēloties paziņojuma veidu, sistēma atlasīs atskaites pēc izvēlēta kritērija: 

 • Radīt visus – tiks atspoguļotas visas atskaites par izvēlēto periodu. 
 • Žurnāls – tiks atspoguļoti visi Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāli par izvēlēto periodu vai MUN žurnāls, ja sadaļā Nodokļu informācija ir attiecīga atzīmē 
 • Sociālais nodoklis – tiks atspoguļotas visas VSAOI atskaites par izvēlēto periodu 
 • PVN mēneša atskaite/PVN ceturkšņa atskaite (ja sadaļā Nodokļu informācija ir atbilstoša atzīme) – tiks atspoguļotas visas PVN deklarācijas par izvēlēto periodu 

Pārslēgties uz iepriekšējo dizaina skatu.  

Nospiežot uz “Pārslēgties uz iepriekšējo dizaina skatu” sadaļa “Atskaites” tiek attēlota kā kalendārs pa mēnešiem, gadu var izvēlēties lapas augšpusē (ja sistēmā nav darījumu par konkrētu gadu, tad šo gadu nebūs iespējams izvēlēties). Kalendārā ir arī atgādinājums par nodokļu maksāšanas termiņiem. 

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated 

Nospiežot uz PĀRSLĒGTIES UZ JAUNO DIZAINA SKATU, lietotājs tiks novirzīts uz jauno dizaina skatu. 

 

!Informācijai! 

Ja pēc reģistrācijas sadaļā Profils->Nodokļu informācija tiek atzīmēts, ka pašnodarbinātais ir MUN vai PVN maksātājs atzīmē, ka PVN deklarācija jāsagatavo ceturksnī, tad jaunajā dizaina skata attiecīgas atskaites MUN žurnāls parādīsies nākama mēneša 1.datumā, bet iepriekšējā dizaina skatā attiecīgas atskaites un MUN žurnāls parādīsies uzreiz.  

3.2.1. Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls 

Žurnāls tiek aizpildīts automātiski, pamatojoties uz lietotāja ievadītajiem darījumiem. Tas ir pieejams pa mēnešiem un to var saglabāt kā pdf failu. 

Darījumu saraksts 

Nospiežot uz “Darījumu saraksts” pie Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā tiek atspoguļoti visi ievadītie darījumi par konkrēto periodu. Pie perioda izvēles ir iespējams izvēlēties attiecīgo mēnesi, ceturksni vai gadu. Papildus tam šeit ir iespējams atlasīt tikai ieņēmumus vai tikai izdevumus.  

Darījumus var meklēt arī pēc darījuma partnera, ievadot partnera nosaukumu meklētajā.  

Lietotāju ērtībai pie rēķiniem ar sarkano krāsu tiek atzīmētas summas, kas vēl nav apmaksātas. 

Darījumu sarakstā ir atspoguļota sekojoša informācija: 

 • Datums 
 • Darījuma partneris (ja norādīts) 
 • Dokumenta numurs (ja norādīts) 
 • Summa bez PVN, euro 
 • Fails (ja pievienots vai izveidots rēķins) 

Katru darījumu ir iespējams nokopēt (poga “Kopēt”) vai izdzēst (poga “Izdzēst”) 

 

3.2.2. MUN žurnāls 

Ja sadaļā Profils->Nodokļu informācija ir atzīmē “Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs”, tad tiek sagatavots MUN žurnāls, kas tiek aizpildīts automātiski, pamatojoties uz lietotāja ievadītajiem darījumiem. Tas ir pieejams pa mēnešiem un to var saglabāt kā pdf failu. 

3.2.3. Pašnodarbinātā ziņojuma par sociālajām iemaksām iesniegšana 

Sistēmas ietvaros, atskaite tiek automātiski sagatavota xml formātā, ko nepieciešams augšupielādēt EDS sistēmā un iesniegt.  

Spiežot uz pogu “Apskatīt atskaiti”, atvērsies lapa, kurā ir norādīti attiecīgā ceturkšņa ieņēmumi un izdevumi. Aprēķins tiek veikts ņemot vērā norādīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu (2.2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts). Nospiežot pogu LEJUPIELĀDĒT XML FORMĀTĀ atskaite par attiecīgo periodu tiek saglabāta datorā. Lejupielādējot failu xml formāta saturu var apskatīties tikai augšupielādējot šo failu EDS sistēmā.  

Nospiežot uz “Visi darījumi” tiek atspoguļoti visi ievadītie darījumi par konkrētu ceturksni. 

Tad nepieciešams ieiet savā profilā VID EDS sistēmā, sadaļā “Dokumenti”, nospiežot pogu “no faila” sistēma piedāvās pievienot failu. Pēc apstiprināšanas dati tiks augšupielādēti VID EDS, ko ir tikai jāapstiprina. 

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

3.2.4. PVN deklarācijas iesniegšana 

Ja PROFILA ietvaros ir atzīme, ka lietotājs ir PVN maksātājs, tad sadaļā “Atskaites” tiek automātiski sagatavota arī PVN deklarācija. PVN deklarācija tiek sagatavota reizi mēnesī vai ceturksnī (ja par to ir atsevišķa atzīme sadaļā Profils->Nodokļu informācija). 

Sistēmas ietvaros atskaite ir automātiski sagatavota xml formātā, ko nepieciešams augšupielādēt EDS sistēmā un iesniegt.  

Spiežot uz pogu “Apskatīt atskaiti” atvērsies pdf formātā sagatavota PVN deklarācija, ko var aplūkot un pārbaudīt. Nospiežot pogu LEJUPIELĀDĒT atskaite tiek saglabāta datorā xml formātā. Lejupielādējot failu xml formāta saturu var apskatīties tikai augšupielādējot šo failu EDS sistēmā.  

Tad nepieciešams ieiet savā profilā VID EDS sistēmā, sadaļā “Dokumenti”, nospiežot pogu “no faila” sistēma piedāvās pievienot failu. Pēc apstiprināšanas dati tiks augšupielādēti VID EDS, ko ir tikai jāapstiprina. 

3.2.5. MUN ceturkšņa atskaites iesniegšana 

Ja PROFILA ietvaros ir atzīme, ka lietotājs ir MUN maksātājs, tad sadaļā “Atskaites” tiek automātiski sagatavota MUN atskaite.  

Sistēmas ietvaros, atskaite ir automātiski sagatavota xml formātā, ko nepieciešams augšupielādēt EDS sistēmā un iesniegt.  

Spiežot uz pogu “Apskatīt atskaiti”, atvērsies pdf formātā sagatavota MUN atskaite, ko var aplūkot un pārbaudīt. Nospiežot pogu LEJUPIELĀDĒT atskaite tiek saglabāta datorā xml formātā. Lejupielādējot failu xml formāta saturu var apskatīties tikai augšupielādējot šo failu EDS sistēmā.  

Tad nepieciešams ieiet savā profilā VID EDS sistēmā, sadaļā “Dokumenti”, nospiežot pogu “no faila” sistēma piedāvās pievienot failu. Pēc apstiprināšanas dati tiks augšupielādēti VID EDS, ko ir tikai jāapstiprina. 

3.2.6. IIN deklarācijas iesniegšana 

Papildus tam, reizi gadā ir aprēķināms un maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek piemērota atkarībā no taksācijas gada ienākumu balstoties uz IIN likmi no 20% līdz 31%. PATS.LV sistēmas ietvaros tiek aprēķināts provizoriskais IIN, kas tiek balstīts tikai un vienīgi uz saimnieciskās darbības rezultātiem. PATS.LV sistēmas ietvaros netiek ņemti citi ienākumi, ka arī jebkādi nodokļu atvieglojumi. 

Ņemot vērā, ka IIN deklarācija ir jāiesniedz VID EDS, PATS.LV sistēmas ietvaros tiek atspoguļota tikai nepieciešama informācija Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanai. Lai aizpildītu gada ienākumu deklarāciju EDS sistēmas ietvaros, tad no PATS.LV sistēmas sadaļas “Pārskats” Jums būs nepieciešami sekojoši dati: 

1) Sadaļā “Pārskats” Jums ir jāizvēlas Periods; 

2) Dati no - Ieņēmumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 5.rindā; 

3) Dati no - Izdevumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 6. rindā;