2.6. Pamatlīdzekļi

Sadaļā “Pamatlīdzekļi” ir iespējams izveidot Pamatlīdzekļa kartiņu pamatlīdzeklim vai nemateriālajām ieguldījumam un sistēma automātiski rēķinās tā nolietojumu pēc vienas no Jūsu izvēlētās metodes: 

Degresīvā metode tiek izmantota samazinot pamatlīdzekļa vērtību izmantojot nolietojuma procentuālo koeficientu, tādējādi pamatlīdzekļa izmantošanas sākumā tā nolietojums ir lielāks nekā vēlāk. 

Lineārā metodē tiek izmantots pamatlīdzekļa lietošanas ilguma nolietojums pēc tā kopsummas, tādējādi aktīvu vērtība samazinās vienmērīgi. 

Informācijai - Pamatlīdzekļu nolietojumu noraksta, ja tā iegādes vērtība pārsniedz 1000 euro.  

Ja vērtība ir zem 1000 euro, tad pamatlīdzekli nereģistrē un nolietojumu neaprēķina, bet noraksta izdevumos zem Darījuma apraksta – Preču un materiālu saņemšana-Mazvērtīgs inventārs līdz 1000 euro. 

 

Saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības izvēlēties vienu no divām minētajām metodēm - degresīvo metodi – nolietojums procentos vai lineāro metodi – lietderīgās lietošanas laiks gados. 

Izvēlēto metodi personai ir tiesības mainīt ne biežāk kā vienu reizi 10 gados un viena metode ir izmantojama visiem iegādātiem pamatlīdzekļiem. Līdz ar to, ja iepriekš neesat veicis pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu izmantojot citu metodi, Jūs droši varat izmantot nolietojama aprēķinu atbilstoši kādai no divām augstāk minētajām metodēm. 

 

2.6.1. Pamatlīdzekļu kartiņas iestatījumi 

Metode - jāizvēlas vienu no divām pamatlīdzekļu nolietošanas metodēm.  

Periods - jāizvēlas vienu no diviem pamatlīdzekļa nolietojuma periodiem – mēnesī vai gadā. Informācijai: ja par periodu tiek izvēlēts mēnesis, tad pirmais nolietojuma ieraksts paradīsies sistēmā nākama mēneša pēdējā dienā. Ja par periodu tiek izvēlēts gads, tad pirmais nolietojuma ieraksts sistēmā paradīsies gada pēdējā dienā. 

Kad atzīmēta informācija divos augstāk minētajos laukos, spiediet pogu “Saglabāt”.  

Ja vēlaties atcelt izvēlēto pamatlīdzekļu nolietojuma Metodi un Periodu, tad spiediet pogu “Atcelt”. 

 

2.6.2. Pievienot Pamatlīdzekli vai Nemateriālo ieguldījumu 

Lai pievienotu Pamatlīdzekli vai Nemateriālo ieguldījumu, šajā sadaļā ir jāaizpilda visi sekojošie lauki: 

Veids (obligāti aizpildāms lauks). Jāizvēlas viens no diviem iespējamiem variantiem  

Pamatlīdzeklis 

Nemateriālais ieguldījums 

Nosaukums (obligāti aizpildāms lauks). Pamatlīdzekļa vai Nemateriālā ieguldījuma nosaukums; 

Iegādes vērtība (obligāti aizpildāms lauks). Jānorāda precīza Pamatlīdzekļa vai Nemateriālā ieguldījuma eiro valūtā (EUR); 

Aprēķina veids (obligāti aizpildāms lauks).  

Iegādes datums/datums, kad pieņemts ekspluatācijā (obligāti aizpildāms lauks). Jānorāda datums, kad iegādāts pamatlīdzeklis. Ievadīt var manuāli vai meklējot nospiežot kalendāra simbolu lauka labajā malā; 

Kartiņas numurs (obligāti aizpildāms lauks). Izvēlieties numerācijas sistēmu pēc Jūsu izvēles. Numerācija ir domāta iekšējai uzskaitei, tomēr tai ar katru pievienoto pamatlīdzekli ir jābūt secīgai (piemēram 1; 2; 3...). 

Kad augstāk minētie lauki ir aizpildīti, spiediet “Saglabāt” un tādā veidā tiks pievienots Pamatlīdzeklis vai Nemateriālais ieguldījums, atkarībā no Jūsu ievadītās informācijas. Ja tomēr vēlaties atcelt, spiediet pogu “Atcelt”. 

Kad Pamatlīdzeklis vai Nemateriālā ieguldījums ir pievienots, PATS.LV automātiski veiks tā nolietojuma aprēķinu un iegrāmatos žurnālā attiecīgi izvēlētajai metodei un periodam.  

 

2.6.3. Pamatlīdzekļa vai Nemateriāla ieguldījuma atskaite, izslēgšana un izdzēšana. 

Nospiežot uz “Atskaite” atvērsies tabula ar pamatlīdzekļa/nemateriāla ieguldījuma nolietojuma aprēķinu. 

Ja vēlaties dzēst vai izslēgt Pamatlīdzekli vai Nemateriālo ieguldījumu, tad nospiežot uz pogas “Pamatlīdzekļi” Jūs redzēsiet visu savus ievadītos pamatlīdzekļus un zem vēlamā spiediet attiecīgo pogu “Izdzēst” vai “Izslēgt pamatlīdzekli”.