2.3. Atlikumi

Atlikumi uz perioda sākumu (ir nepieciešami datu sinhronizācijai, ja pirms tam tika izmantots cits darījuma uzskaites veids). Šo sadaļu var aizpildīt jebkurā brīdī. 

Atzīmējiet ar ķeksi, ja pirms PATS.LV lietošanas Jums bija saimnieciskās darbības ieņēmumi/izdevumi no gada sākuma. 

Ja atzīmējāt, ka pirms PATS.LV lietošanas Jums bija saimnieciskās darbības ieņēmumi/izdevumi no gada sākuma, tad atveras papildu lauki: 

  • Atlikumi uz datumu (ja datums netiks ievadīts atlikumi saglabāsies uz reģistrācijas datumu PATS.LV sistēmā). Šajā laukā jānorāda uz kuru datumu bija atlikumi no saimnieciskās darbības. Ievadīt datumu var manuāli vai meklējot nospiežot kalendāra simbolu lauka labajā malā. 
  • Atlikums perioda sākumā kredītiestādes kontā (obligāts lauks). Jānorāda summa eiro. 
  • Atlikums kasē perioda sākumā (obligāts lauks). Jānorāda summa eiro. 
  • Atlikumi uz perioda sākumu Norēķinu sistēmā (Revolut/Paypal) (obligāts lauks). Jānorāda summa eiro. 
  • Ieņēmumi uz perioda sākumu (obligāts lauks). Jānorāda summa eiro.  
  • Izdevumi iekļaujami pilnā apmērā uz perioda sākumu. Jānorāda summa eiro. Informācijai: Izdevumi, kas iekļaujami pilnā apmērā, ietver šādus izdevumus: darbinieka algas un VSAOI, nekustamā īpašuma nodoklis, VSAOI saskaņā ar pašnodarbinātā ziņojumu, pamatlīdzekļa nolietojumu, nemateriālo ieguldījumu nolietojumu, izslēdzot pamatlīdzekļa/nemateriālā ieguldījuma  atlikušo vērtību, kompensācijas īrniekiem. 
  • Izdevumi iekļaujami ierobežotā apmērā uz perioda sākumu. Jānorāda summa eiro. 

Kad visi lauki aizpildīti, jānospiež “SAGLABĀT”.