1.2. Reģistrācija PATS.LV sistēmā kā pašnodarbinātai personai, IK, MUN

1.2.1. Kontaktinformācija

Pirmajā logā parādās lauki, kuri obligāti jāaizpilda: 

 • E-pasta adrese 
 • Parole 
 • Parole (vēlreiz) 

Vai arī ir otra iespēja - “Pieslēgties ar Facebook”. 

Kad tiek aizpildīti augstāk minētie lauki, sistēma automātiski nosūta reģistrācijas apstiprinājumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. 

1.2.2. Personīgā informācija

Atveroties otrajam logam ir jāaizvēlas kā esat reģistrējis savu saimniecisko darbību un tālāk jāaizpilda obligātie lauki ar personīgo informāciju. (Vārdam un uzvārdam jābūt norādītiem latīņu burtiem, ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm – tā, kā tas ir norādīts Latvijas Republikā izsniegtajā personas apliecinošā dokumentā – pasē, ID kartē, Uzturēšanas atļaujā)  

Ja esat izvēlējies opciju “Esmu reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā Pašnodarbināta persona”, tad aizpildāmie lauki ir: 

 • Vārds 
 • Uzvārds 
 • Personas kods (nepieciešams, lai sistēma korekti sagatavotu atskaites) 
 • Jūsu adrese (nepieciešama, lai sistēma varētu izrakstīt rēķinus) 

Bet ja izvēlēta opcija “Esmu reģistrējies Uzņēmuma reģistrā kā Individuālais komersants”, tad aizpildīšanai obligātie lauki ir:  

 • Vārds 
 • Uzvārds 
 • Personas kods 
 • Jūsu adrese 
 • IK nosaukums 
 • IK reģistrācijas Numurs 

1.2.3. Nodokļu informācija

Nākamajā logā Jums jāievada Nodokļu informācija obligāti aizpildāmajos laukos: 

- Saimnieciskās darbības reģistrācijas datums (dd.mm.gggg) 

- NACE 2 kategorija 

- Lūdzu, izvēlieties sociālā nodokļa aprēķināšanas režīmu 

Ja iepriekšējā lapā korekti bija ievadīts vārds, uzvārds un personas kods un informācija par Jums ir VID datu bāzē, tad augstāk minētie lauki aizpildīsies automātiski. Ja nē, tad lapas augšā tiks paziņots, ka saimnieciskās darbības veicējs ar šādu personas kodu VID datu bāzē nav atrasts. 

Kad lauki ir aizpildīti atzīmējiet vai papildu atbilstat kādam no 3 kritērijiem: 

- Pašnodarbinātais – lauksaimnieks 

- Esmu PVN maksātājs (jāatzīmē datums no - līdz) 

- Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (jāatzīmē datums no - līdz)  

Kad tas ir izdarīts, pārbaudiet informāciju un spiediet “Viss ir pareizi”. 

 

1.2.4. Sākt

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated
 

Ja visa informācija ir ievadīta, tad sistēma informēs, ka reģistrācija izdevusies veiksmīgi!  

Sistēma piedāvās izvēlēties, kā lietotājs veiks grāmatvedības uzskaiti, no sekojošiem variantiem: 

Kārtošu patstāvīgi – jāizvēlas, ja lietotājs kārtos grāmatvedību patstāvīgi, bez grāmatveža palīdzības; 

Kārtošu ar grāmatvedi – ja lietotājam ir grāmatvedis, ar kura palīdzību tiks kārtota grāmatvedība, tad sistēma piedāvās ievadīt lietotāja grāmatveža e-pastu. Ja grāmatvedis ir reģistrēts pats.lv sistēma, tad no pats.lv sistēmas uz grāmatveža e-pastu atnāks jauns paziņojums par jaunu lietotāju un grāmatveža profils tiks automātiski pieslēgts lietotāja profilam. Ja grāmatvedis nav reģistrēts pats.lv sistēmā, atnāks vēstule par nepieciešamību reģistrēties pats.lv. 

Meklēju grāmatvedi -  atzīmējot šo iespēju atbilstošam grāmatvedim tiks nodots lietotāja e-pasts, kur tiks nosūtīts piedāvājums atbilstoši grāmatveža cenrādim. 

Pievienot grāmatvedi, kā arī nosūtīt pieteikumu par grāmatvedi varēs arī vēlāk (sk. 2.1.2.) 

Spiediet “Sākt” un varat sākt lietot PATS.LV sistēmu.