2.7. Mans cenrādis

Sadaļā Mans cenrādis var izveidot Jūsu preču un pakalpojumu katalogu, kuru varēsiet nosūtīt saviem klientiem. 

Preču un pakalpojumu  katalogs 

Lai pievienotu preci vai pakalpojumu Jums jāaizpilda sekojošie lauki: 

 - Tips – jāizvēlas saimnieciskās darbības ieņēmumu veids: 

Pakalpojuma sniegšana (preces un pakalpojumi) 

Preču piegāde 

- Nosaukums – preču vai pakalpojuma nosaukums 

- Bilde – var pievienot Jūsu preču/pakalpojuma bildi 

- Mērvien. – jānorāda preces vai pakalpojuma mērvienība, piem., stunda, gabals u.c. 

- Cena/vien. – jānorāda norādītās vienības cena 

- PVN – jānorāda atbilstoša PVN likme 

Laukā “Kopā” tiks norādīta preces vai pakalpojuma gala cena. 

Ar ķeksi atzīmētās preces un pakalpojumi tiks atspoguļoti Jūsu cenrādi. Preces un pakalpojumi, kas nav atzīmēti ar ķeksi cenu kataloga neparādīsies.  

Lai pievienot jaunu preci/pakalpojumu jānospiež “Pievienot vēl produktu vai pakalpojumu”  

Kad ir ievadīti visas preces un pakalpojumi, jānospiež poga “Saglabāt”. 

Ja nepieciešams izdzēst kādu no pozīcijām, jānospiež uz “Atkritumu groza” simbola, kas atrodas pa labi pie katras preces vai pakalpojuma pozīcijas. 

2.7.1. Mans cenrādis 

Nospiežot uz “Mans cenrādis” atvērsies pdf. fails, ar jūsu precēm vai pakalpojumiem no preču un pakalpojumu kataloga, kuru varēsiet lejupielādēt 

 

2.7.2. Mans reklāmas stends 

Nospiežot uz “Mans reklāmas stends” atvērsies pdf. fails ar salokāmo reklāmas galda stendu ar QR kodu.