Kādu nodokļu režīmu turpmāk izvēlēties patentmaksātājiem?

(februāris 2, 2021)

Patentmaksa, ko līdz šim izmantoja tādu profesiju pārstāvji kā fotogrāfi, frizieri vai skaistumkopšanas speciālisti, no 2021. gada 1. janvāra ir atcelta. Patentmaksātājiem, kas iepriekšējā gadā paguva veikt iemaksu par 2021. gadu, vēl tikai līdz gada beigām iespējams darboties šajā nodokļu maksāšanas režīmā. Tuvojoties gada noslēgumam, ieteicams savlaicīgi izvērtēt, kurš no alternatīvajiem nodokļu maksāšanas režīmiem būs piemērots, lai arī turpmāk īstenotu saimniecisko darbību.

Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms

Fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, visbiežāk izvēlas šo nodokļu režīmu.

Jāņem vērā, ka tas ievērojami atšķiras no patentmaksas, jo personai nodokļu aprēķini jāveic pašam, regulāri veicot ar saimniecisko darbību saistīto ienākumu un izdevumu uzskaiti. 

Šajā režīmā jārēķinās ar diviem nodokļiem – pašnodarbinātā sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek piemērota atkarībā no taksācijas gada ienākumu apmēra, un tiek aprēķināta no peļņas, proti – ienākumiem, no kuriem atņemti visi ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi. 

Savukārt sociālās iemaksas jāaprēķina ik ceturksni. Ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu (500 eiro, jeb 700 no 01.01.2024), jāpiemēro 31,07% likme, bet no starpības starp ienākumiem un minimālo algu jāveic iemaksa 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Ja ienākumi nesasniedz minimālo algu, tad jāveic tikai 10% iemaksa. Ar maksāšanas kārtību ieteicams iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīms

Ja ir vēlme saglabāt vienkāršību nodokļu aprēķinos, tad piemērota izvēle ir mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīms (MUN).

Atšķirībā no patentmaksas, kur iemaksas jāveic avansā, MUN iemaksas jāveic četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu. 

Likme ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā sastāda 25%, bet ieņēmumu pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40% (no 01.01.2024 vienota likme 25%). Jāņem vērā, ka, izvēloties šo režīmu, tiek zaudēta iespēja izmantot IIN nodokļa atlaides un atvieglojumus – gan ienākumam, kuram tiek piemērots MUN režīms, gan arī citiem ienākumu avotiem.

Kas turpmāk var maksāt samazināto patentmaksu?

Samazināto patentmaksu arī šogad var maksāt pensionāri, tai skaitā tie, kam priekšlaicīgi piešķirta vecuma pensija, un personas, kurām piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte. Galvenie nosacījumi:

  • Ieņēmumi iepriekšējā gadā nevar pārsniegt 3000 eiro
  • Prognozētie ieņēmumi gadā nepārsniedz 3000 eiro
  • Persona nav algas nodokļa maksātājs
  • Persona nenodarbina citas personas.

Izvēloties kādu no alternatīvajiem nodokļu maksāšanas režīmiem, jāņem vērā, ka nodokļu maksāšanas kārtība būtiski atšķirsies no tā, kāda tā bija patentmaksātājiem, jo ieņēmumu, izdevumu uzskaite un nodokļu aprēķins jāveic patstāvīgi. To ir svarīgi izdarīt ar lielu precizitāti, lai samazinātu ar nodokli apliekamā ienākuma apmēru un ietaupītu saimnieciskās darbības attīstībai atvēlētos līdzekļus. Mazināt šaubas par datu pareizību un nodokļu aprēķinu var ar atbilstoši piemeklētas grāmatvedības programmas palīdzību.

Ja esi šādas programmas meklējumos, iesakām Pats.lv – grāmatvedības sistēmu pašnodarbinātajiem, kas nodrošina iespēju uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus, kā arī automātiski veic nodokļu aprēķinu un sagatavo datus atskaitēm. Ja vēlies uzzināt vairāk, ieskaties pats.lv!

Izmēģini bez maksas