6.3. Maksājumi no izraksta

Sadaļā "Maksājumi" no izraksta ir iespējams izvēlēties laika periodu (kalendāru mēnesi), kā arī atlasīt pēc konkrēta darījuma partnera ierakstot tā nosaukumu meklētāja logā. Papildu tam, ir iespējams atlasīt darījumus tikai pēc ieņēmumiem vai tikai pēc izdevumiem nospiežot attiecīgo pogu labajā malā.